CYKLISTICKÉ DOPRAVNÉ IHRISKÁ
HOTELY • REKREAČNÉ CENTRÁ • NÁKUPNÉ CENTRÁ

CYKLISTICKÉ DOPRAVNÉ IHRISKÁ PRE HOTELY, NÁKUPNÉ CENTRÁ
A REKREAČNÉ STREDISKÁ

Vzdelávacie cyklistické dopravné ihriská predstavujú veľmi zaujímavú ponuku pre nákupné centrá, hotely a rekreačné strediská. Ponuka tohto typu môže zaručene niekoľkokrát ročne pritiahnuť rodiny s deťmi a lokálne médiá s radosťou propagujú a podporujú podujatia zvyšujúce bezpečnosť detí.
Udalosti, ktoré využívajú možnosti dopravného ihriska, sa často cyklicky opakujú a sú očakávanými stretnutiami, ktorých sa okrem detí a rodičov radi zúčastňujú aj predstavitelia miest, obcí, polície a mestských požiarnych zborov.
Dopravné ihrisko môže byť rozostavené natrvalo, pretože jeho vybavenie je odolné voči poveternostným vplyvom. Rozloženie ihriska zaberá 2 osobám iba od 30 do 90 minút.. Semafory sú napájané akumulátormi, preto nie je potrebné mať prístup k elektrickej zásuvke. Po rozložení zaberá ihrisko necelé 2 m2.

Close Menu