FAQ - Najčastejšie zadávané otázky

Dopravné ihriská najčastejšie objednávajú: školy, materské školy, obce, mestá, policajné jednotky, nadácie a autoškoly.  

Výrobok sa dá objednať vyplnením a zaslaním formulára, ktorý je dostupný na webovej stránke v časti „OBJEDNAŤ“. Objednávka sa dá zložiť aj emailom alebo telefonicky – komunikácia v poľštine, angličtine, nemčine, češtine a slovenčine.

Objednávka zaslaná emailom musí obsahovať:

– Kompletné údaje subjektu, ktorý výrobok objednáva
– Kompletné fakturačné údaje
– Adresu, na ktorú má byť dodaný výrobok
– Emailovú adresu a telefónne číslo osoby, ktorá výrobok objednáva
– Názov alebo symbol objednávaného výrobku

Predajca potvrdí prijatie objednávky zasielajúc podpísaný formulár na emailovú adresu objednávateľa.

Objednávky realizujeme v priebehu 7 až 35 pracovných dní.

V rámci aktuálnej akcie – prepravu zabezpečujeme ZADARMO.

Platba sa realizuje prevodom pri objednaní výrobku, na základe vystavenej predfaktúry zaslanej na emailovú adresu. Koncovú faktúru zasielame na emailovú adresu po uhradení predfaktúry. Vo výnimočných prípadoch je prípustný iný spôsob platby – v takom prípade prosíme o návrh zaslaný na našu emailovú adresu.

Dopravné ihrisko pre školy, podľa jeho veľkosti, dve osoby rozkladajú 30 až 90 minút. V školách dopravné ihrisko často rozkladajú žiaci, ktorí na to potrebujú doslova pár desiatok minút. Jednotlivé prvky ihriska nie sú ťažké – môže ich rozložiť iba jedna osoba.
Na rozloženie ihriska nie je potrebné žiadne školenie – rozkladá sa podľa pripojeného návodu. Pripojenie semaforov je tak isto jednoduché a intuitívne – podľa dodaného návodu.
Z prvkov daného ihriska sa podľa potreby dá vytvoriť iný projekt v inej veľkosti.

Áno, používanie ihriska je bezpečné a má znak bezpečnosti CE. Avšak tak, ako je to v bežnej premávke, účastníci musia mať na hlavách prilby a musia jazdiť obozretne.

Pripojenie semaforov je veľmi jednoduché a intuitívne – na webovej stránke je dostupný podrobný návod.

Dopravné ihrisko môže byť rozložené tak v interiéri ako aj v exteriéri, prakticky na každej rovnej ploche (v telocvični, na ihrisku, parkovisku či na námestí).

Dážď neovplyvňuje fungovanie ihriska. Avšak neodporúčame jazdenie počas zrážok alebo pri silnom vetre. Pri silnom vetre odporúčame, aby ste znaky a semafory zložili.

V semaforoch sú umiestnené úplne bezpečné gélové akumulátory s bezpečným napätím 12 V. Akumulátory sa nabíjajú dodanou štandardnou nabíjačkou pripájanou do bežnej el. zásuvky. Semafor sa úplne nabije za cca 10 hodín. Nabitý semafor môže pracovať do 20 hodín.

 Ihrisko sa rozkladá podľa zaslaného projektu. Návod k semaforom je dostupný na webovej stránke v rôznych jazykoch, podľa krajín, do ktorých ihriská dodávame (aktuálne je to 16 jazykov).

Dopravné ihrisko sa zákazníkovi dodáva cestnou dopravou (najčastejšie dodávkovým autom). Zabalené je na palete. Vyloženie trvá do 20 minút. Paleta sa dá otvoriť a jednotlivé prvky preniesť na miesto uchovávania. Dopravné ihrisko po vyložení zaberá plochu do 2 m2.

Áno, to isté ihrisko sa dá používať v rôznych miestach a pri rôznych podujatiach, tak vo vnútri ako aj vonku.

Samozrejme, ihrisko sa môže a často sa používa pri skúškach na získanie cyklistického preukazu.

K poruchám prvkov ihriska dochádza málokedy. Na viac ako 1000 predaných ihrísk bolo nahlásených iba niekoľko porúch semaforov, ktoré sme okamžite opravili alebo vymenili. Všetky prvky ihriska sú veľmi pevné a sú prakticky bezporuchové. Výrobca na celý výrobok poskytuje záruku a dostupné sú všetky náhradné diely.

Výrobky spĺňajú všetky požiadavky týkajúce sa bezpečnosti zavádzané jednotlivými smernicami a normami.
Mini dopravné značky sú vyrobené z plastu a z PVC. Podstavce mini dopravných značiek sú z plastu alebo z kovu.
Semafory sú vyrobené z kovu alebo z plastu. Majú LED svetlá.
Rohože sú vyrobené z gumy.

Close Menu